Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Zlatá strunka 2023

Regionálna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov 2023

V nedeľu 26. marca 2023 Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote - kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Hnúšti usporiadali regionálne kolo 29. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov Eniki - beniki s názvom Zlatá strunka. Odborným garantom a vyhlasovateľom celoštátnej súťaže je Národné osvetové centrum.

Nedeľné popoludnie malo jedinečnú sviatočnú náladu, ktorú vytvorili ako účinkujúci, tak aj návštevníci podujatia, ktorí zaplnili kultúrny dom a tým potvrdili, že záujem o folklór v regióne je. Ďakujeme za podporu rodičom a starým rodičom našich malých účinkujúcich.

Súťažnú prehliadku otvorili mladí muzikanti z FS Háj a pracovníčka Gemersko-malohontského osvetového strediska Mgr. Stanislava Zvarová s primátorom mesta Hnúšte Mgr. Martinom Pliešovským.

V súťažnom programe sa so svojimi choreografiami predstavilo šesť detských folklórnych súborov z okresov Rimavská Sobota a Revúca, a to: Zrkadielko z Hnúšte, Hájiček a Hájik z Rimavskej Soboty, Čížiček z Tisovca, Zornička z Klenovca, Lykovček z Revúcej.

Ich diela hodnotili členovia odbornej poroty a to v zložení: predsedníčka poroty Mgr. art. Vanda Golianová, folkloristka, etnologička z Horehronského múzea v Brezne, členovia poroty: Mgr. Mária Hlaváčová, speváčka, muzikantka, metodička pre folklór z Gemerského osvetového strediska v Rožňave, Mgr. Norbert Varga, dlhoročný vedúci a choreograf FS Rakonca a Kis Rakonca (Malá Rakonca) z Fiľakova.

Súťaž sa koná každé dva roky a jej hlavným cieľom je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti tradičného ľudového umenia a jej folklorizovaných prejavov.

Počas hodnotenia odbornej poroty sme pre návštevníkov pripravili program, v ktorom sa predstavili Ľudová huba Folklórneho súboru Háj s primášom Vratkom Mančuškom, heligonkár Ján Kožiak a speváčky ľudových piesní Lucia a Stanislava Zvarové z FS Vepor z Klenovca.

Po skončení programu nasledovalo vyhodnotenie súťaže a súťažiacich, odovzdanie cien predsedníčkou poroty Vandou Golianovou. Súťažiaci sa umiestnili v jednotlivých pásmach. Bronzové pásmo získali DFS Čížiček z Tisovca s choreografiou Na húsky, ktorú pripravila Mgr.  Patrícia Cavarová a DFS Zrkadielko z Hnúšte s choreografiou Na vojakov, ktorú pripravila Ing. Michaela Hroncová. Strieborné pásmo získali DFS Zornička z Klenovca s choreografiou Na salaši na námet Jaroslava Zvaru a DFS Hájik z Rimavskej Soboty s choreografiou Dievčenské koleso z Gemerskej Polomy, ktorú pripravila Andrea Haásová.

Zlaté pásmo s návhrom na postup do krajského kola získal DFS Lykovček z Revúcej s choreografiou Kolospev, ktorú pripravila Ing. Alena Ďurkovičová. Zlaté pásmo s priamym postupom do krajského kola získal DFS Hájiček s choreografiou ako sa mi na Ďura hrávame, ktorú pripravila Mgr. Lenka Vilhanová.

Po skončení vyhodnotenia nasledovala pre účastníkov tvorivá tanečná dielňa s lektorkou Bc. Luciou Zvarovou a pre vedúcich súborov sa realizoval hodnotiaci seminár s odbornou porotou.

Ďakujeme všetkým kolektívom za prípravu, účasť a želáme im veľa síl a chuti do ďalšej činnosti. Postupujúcim kolektívom želáme veľa úspechov na krajskej súťaži Eniki – Beniki, ktorá sa bude konať 22. apríla 2023 v Krtíši.

V mene Gemersko-malohontského osvetového strediska – kultúrnej inštitúcie Banskobystrického samosprávneho kraja ďakujeme riaditeľke Mgr. Diane Vojenčiakovej a celému kolektívu Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti za spoluprácu.

Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Národného osvetového centra a Banskobystrického samosprávneho kraja.

Mgr. Stanislava Zvarová, odborná pracovníčka pre folklór

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram