Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Zochova Divadelná Revúca 2016

4. mája 2016

Mesto Revúca bolo počas troch dní, 28. – 30. apríla 2016 centrom mladých aj dospelých divadelníkov. Na 42. ročníku krajskej postupovej súťaže a prehliadke amatérskeho činoherného divadla a divadla mladých sa predstavilo pätnásť divadelných súborov, z toho štyri divadlá mladých. Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia MK SR a hlavným organizátorom Gemersko-malohontské osvetové stredisko z Rimavskej Soboty v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom Zochovej divadelnej Revúcej bolo Mestské kultúrne stredisko v Revúcej. Záštitu nad podujatím prevzala primátorka Mesta Revúca MVDr. Eva Cireňová.  Prehliadku z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Súťaž je trojstupňová - v  súťažnom programe vystúpili súbory, ktoré sa zúčastnili a úspešne prezentovali svoju tvorbu na regionálnych kolách súťaže.  Z dramaturgického hľadiska priniesla prehliadka rôznorodý výber autorov – od klasiky cez súčasných autorov až po vlastné autorské texty. Súčasťou prehliadky  bola aj výstava fotografií Milana Slabeja.

Súťažné inscenácie hodnotila odborná porota v zložení: Mgr.art. Sandra Polovková, divadelná kritička (predsedníčka poroty), Mgr. Alžbeta Verešpejová, dramaturgička, MgA. Daša Krištofovičová, scénografka, Mgr.art. Peter Weinciller, režisér. Počas Zochovej divadelnej Revúcej pracovala i študentská porota v zložení: Lujza Laudárová, Sophia Mária Sojková a Lukáš Fillo. Rozborové semináre, či odborné rozpravy o súťažných inscenáciách sa niesli v znamení vzájomne sa rešpektujúceho tvorivého dialógu viacerých strán a boli vďaka konštruktívnej konfrontácii obohacujúcim prínosom.

Odborná porota na základe výsledkov hodnotenia prezentácie súborov a vzhliadnutých inscenácií rozhodla nasledovne:

Činoherné divadlo:
1. miesto s postupom na celoštátnu prehliadku BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ 2016 získal
DS Daxner z Tisovca s inscenáciou „Túžby, sny a výčitky“
2. miesto s odporúčaním na BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ 2016 získali:
Medzibrodské kočovné divadlo s inscenáciou „Páračky u babky Justíny“
Divadlo HAVRAN z Rimavskej Soboty s inscenáciou „Žobráci“
3. miesto získali:
Pomníkové divadlo z Hliníka nad Hronom s inscenáciou „Polnočná omša“
Divadlo bez groša z Veľkého Krtíša s inscenáciou „Vrtochy“.

Divadlo mladých:
1. miesto s postupom na celoštátnu súťažnú prehliadku FEDIM TISOVEC 2016 získalo
Divadlo Z.N.A.K. z Revúcej s inscenáciou „Medveď“
2. miesto s odporúčaním na celoštátnu prehliadku FEDIM TISOVEC 2016 získal
súbor Jednotkári z Krupiny s inscenáciou „Ako repera zaujal balet“.

Odborná porota udelila aj individuálne ceny:
Cenu za divadelný scenár inscenácie Medveď získala  Lujza Laudárová z divadla Z.N.A.K.

Špeciálnu cenu porota udelila Divadelnému súboru Jána Chalupku mesta Brezno za otvorenie spoločenského diškurzu prostredníctvom inscenácie Kováči.

Ďakujem všetkým účastníkom a spolupracovníkom za vytvorenie divadelnej atmosféry a všetkým divadelným súborom v rámci celého Banskobystrického kraja želám veľa tvorivých úspechov a vďačných divákov.

 

Mgr. Darina Kišáková,
riaditeľka Gemersko – malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote

Fotografie: Marián Kišák

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram