Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Hviezdoslavov Kubín 2023

Regionálne kolo 69. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy

Gemersko-malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja usporiadalo 14. apríla 2023 v Dome osvety v Rimavskej Sobote regionálne kolo 69. ročníka celoštátnej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2023 pre I. - IV. kategóriu súťaže.

Súťaže sa zúčastnili žiaci zo základných a stredných škôl z okresov Rimavská Sobota (ZŠ Janka Jesenského – Jesenské, ZŠ P. K. Hostinského – Rimavská Sobota,  ZŠ P. Dobšinského – Rimavská Sobota,  ZŠ Dr. V. Clementisa – Tisovec, ZŠ s MŠ Ožďany, ZŠ s MŠ V. Mináča – Klenovec, Reformované gymnázium Mihálya Tompu  s VJM – Rimavská Sobota,  Gymnázium I. Kraska – Rimavská Sobota, ZŠ, Klokočova 742 – Hnúšťa, Obchodná akadémia – Rimavská Sobota) a Revúca (ZŠ s MŠ Jelšava, ZŠ Sirk, ZŠ Hviezdoslavova 1 – Revúca, ZŠ J. A. Komenského - Revúca, ZŠ I. B. Zocha - Revúca, ZUŠ Revúca, ZŠ Sama Tomášika s MŠ - Lubeník). Počet súťažiach bol 41, ich výkony hodnotila odborná porota v zložení:

I. kategória / poézia, próza:
Juraj Genčanský – predseda poroty, Nadežda Garayová, PaedDr. Monika Koncošová

II. kategória / poézia, próza:
Ing. Milana Jutková – predsedníčka poroty, Mgr. Lucia Pribolová, Michal Stejskal

III. a IV. kategória / poézia, próza:
Mgr. Marian Lacko – predseda poroty, Tatiana Kršková, PhDr. Ľubomír Šárik.

Víťazi (1. miesto) jednotlivých kategórií postupujú do krajského kola, ktoré organizuje Stredoslovenské osvetové stredisko v dňoch 2. – 3. mája 2023 v Štátnej vedeckej knižnici a v budove Stredoslovenského osvetového střediska v Banskej Bystrici. Oceneným súťažiacim srdečne blahoželáme, postupujúcim želáme veľa úspechov na krajskej prehliadke a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

Regionálne kolo 69. ročníka celoštátnej postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2023 sa realizovalo s finančnou podporou Národného osvetového centra a Banskobystrického samosprávneho kraja.

Výsledky 

I. kategória / poézia
1.  Ela Micskyová - ZŠ Hviezdoslavova 1, Revúca            
2.  Tomáš Faragó - ZŠ Janka Jesenského, Jesenské      
3.  Romana Antalová - ZŠ, Klokočova 742, Hnúšťa

I.  kategória / próza
1.  Richard Šilák - ZŠ P. K. Hostinského, Rimavská Sobota       
2.  Alexandra Hrbáľová - ZŠ J. A. Komenského, Revúca  
3.  Dominika Kántorová - ZŠ P. Dobšinského, Rimavská Sobota

II.  kategória / poézia
1.   Filip Lehocký - ZŠ P. Dobšinského, Rimavská Sobota                       
2.   Barbora Slaninová - Gymnázium I. Kraska, Rimavská Sobota     
3.   Patrícia Pentéková - ZŠ s MŠ Ožďany

II.  kategória / próza
1.   Natália Ľuptáková - Gymnázium I. Kraska, Rimavská Sobota                 
2.   Lenka Adamová - ZŠ s MŠ Jelšava
3.   Liana Micskyová - ZŠ Hviezdoslavova 1, Revúca  

III.  kategória / poézia 
1.  Emma Kmeťová - Gymnázium I. Kraska, Rimavská Sobota
2.  Eliška Beňušová - ZUŠ Revúca
3.  Tamara Hrbálová - ZŠ Hviezdoslavova 1, Revúca    

III. kategória / próza
1.   Martin Kišák - ZŠ s MŠ Ožďany                    
2.   Jan Theodore Beneš - ZUŠ Revúca
3.   Hana Marta Holešová - ZŠ J. A. Komenského, Revúca

IV.  kategória / poézia 
1.  Laura Hrončeková - Gymnázium I. Kraska, Rimavská Sobota   
2.  Sofia Lacová - Obchodná akadémia, Rimavská Sobota

IV.  kategória / próza
priamy postup:  Vratko Mančuška - Gymnázium I. Kraska, Rimavská Sobota

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram