Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Regionálna prehliadka divadelných súborov

V sobotu 6. apríla sme v Kultúrnom dome v Tisovci bežali divadelný maratón. V rámci regionálnej súťaže a prehliadky divadelných súborov Lojkov Tisovec sa divákom a odbornej porote v zložení predseda poroty MUDr. Géza Hizsnyan - lekár internista a divadelný teoretik a kritik; členovia PhDr. Ľubomír Šárik - divadelný kritik, režisér, dramaturg a Mgr. Dušan Krnáč - scénograf, režisér predstavilo päť divadelných súborov z okresov Rimavská Sobota a Revúca.

Výsledky prehliadky:

V kategórii 1 - Prúdy súčasného divadla sa v zlatom pásme umiestnil divadelný súbor DAXNER z Tisovca s inscenáriou Láska k blížnemu; v striebornom pásme divadlo HAVRAN pri ZUŠ v Rimavskej Sobote s inscenáriou Skon Paľa Ročku.
V kategórii 2 - Prúdy tradičného divadla sa v zlatom pásme umiestnilo divadlo KATALPA z Hnúšte s inscenáciou Ťapákovci, v striebornom pásme revúcky kolektív KOMEDIA REV s inscenáciou Mefisto.
V kategórii divadla mladých si divadlo ALTERNA pri ZUŠ v Rimavskej Sobote s inscenáciou absurdnej rozprávky Nebojsa odnieslo zlaté pásmo.

Do krajskej súťaže Zochova divadelná Revúca, ktorá sa uskutoční v dňoch 2. - 4. mája postupujú všetky tri divadelné súbory s umiestnením v zlatom pásme.

Hlavným organizátorom je Gemersko-malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota za výdatnej pomoci Oddelenia kultúry a športu mesta Tisovec a občianskeho združenia TisArt. Realizáciu prehliadky finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj.

V mene všetkých organizátorov prehliadky oceneným gratulujeme a všetkým účinkujúcim ďakujeme za vynikajúce výkony!

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram