Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas 2015

2. novembra 2015

Kde bolo tam bolo, za siedmimi horami, siedmimi dolinami, kde sa voda sypala a piesok sa lial....aj takto začínali niektoré rozprávky, do ktorých sme sa mohli započúvať počas 12. ročníka regionálnej súťaže a 10. ročníka celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej rozprávky, pod názvom Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas.

Obec Drienčany sa po roku opäť zahalila do rozprávok, kde spolu s vyhlasovateľom súťaže Gemersko – malohontským osvetovým strediskom v Rimavskej Sobote, v spolupráci s o. z. Valgata, ECAV Drienčany a Domom Matice Slovenskej v Rimavskej Sobote realizovali toto jedinečné podujatie, na počesť významného, slovenského rozprávkara, evanjelického farára, zberateľa ľudovej slovesnosti Pavla Emanuela Dobšinského. Práve v tomto roku sme si pripomenuli 130 rokov od úmrtia významnej slovenskej osobnosti, ktorého diela poznajú všetky generácie.
Súťaž má každoročne svojich priaznivcov a v tomto roku sa regionálneho kola zúčastnilo 38 súťažiach s 21pedagógmi a v celoslovenskom kole sa predstavilo 37 súťažiacich, ktorých sprevádzalo 29 pedagógov.

Účastníci súťaže okrem prezentácie svojho talentu v oblasti prednesu, mali možnosť navštíviť miesta kde žil a pôsobil Pavel Emanuel Dobšinský. Navštívili Pamätnú faru – Múzeum slovenskej rozprávky, kde ich sprevádzal spisovateľ Peter Glocko, ktorý im zároveň prezentoval aj svoju literárnu tvorbu. Počas súťaže sa mali možnosť účastníci stretnúť so spisovateľkou Martou Hlušíkovou a bližšie spoznať jej rozprávkové diela.

Umelecké výkony mladých, talentovaných recitátorov hodnotila odborná porota v zložení: Ing. Milana Jutková, Mg. Štefan Gabčan, Mgr. Indgrid Šulková, Mgr. Marian Lacko, Tatiana Kršková, Peter Glocko, PhDr. Ľubomír Šárik, PhDr. Blažena Hrušková, PhDr. Marta Hlušíková, Mgr. Darina Kišáková.
Víťazmi súťaže v jednotlivých kategóriách boli nasledovne:

12. ročník regionálnej súťaže:
• I. kategória
1. miesto Andrej Fodor, ZŠ P. E. Dobšinského v Teplom Vrchu
2. miesto Matej Bartoš, Súkr. ZŠ Lučenec – Rimavská Sobota
3. miesto Ema Boľfová, ZŠ Nábrežie Rimavy v Hnúšti

• II. kategória
1. miesto Vivien Sofia Marton, ZŠ Hodejov
1. miesto Ema Sabolová, ZŠ Hviezdoslavova v Hnúšti
2. miesto Kristína Hroncová, OGY I. Krasku v Rimavskej Sobote
3. miesto Natália Gažiová, ZŠ P. K. Hostinského v Rimavskej Sobote

• III. kategória
1. miesto Zuzana Ďuricová, OGY I. Krasku v Rimavskej Sobote
2. miesto Adriana Maláková, ZŠ P. K. Hostinského v R. Sobote
3. miesto Mário Tököly, ZŠ Čerenčany

10. ročník celoslovenskej súťaže:
• I. kategória
1. miesto Emanuel Závodný, ZŠ Senica, ROS Senica
2. miesto Kristína Sakmárová, ZUŠ Levoča, ROS Poprad
3. miesto Tamara Daduľáková, ZŠ Malá Ida, Košice

• II. kategória
1. miesto Pavlína Praskačová, ZUŠ Senica, ROS Senica
2. miesto Jakub Ološtiak, ZŠ Staničná, Košice
3. miesto Kristína Hroncová, OGY Ivana Krasku v R. Sobote
3. miesto Radomír Znak, ZŠ Akademika Juraja Hronca, Rožňava

• III. kategória
1. miesto Zuzana Ďuricová, OGY Ivana Krasku v R. Sobote,
2. miesto Radoslava Bardzáková, ZŠ Hroncova, Košice
3. miesto Adriana Maláková, ZŠ P. K. Hostinského v R. Sobote,
3. miesto Soňa Pasuľková, ZŠ Michalovce, Zemplínske osv. str.

V rámci podujatia účastníkov pozdravili svojim kultúrnym programom žiaci Základnej umeleckej školy v Rimavskej Sobote, s pedagogičkou Mgr. Evou Čarnokou.
GMOS v Rimavskej Sobote v spolupráci so Základnou školou Pavla Emanuela Dobšinského v Rimavskej Sobote pre účastníkov pripravili výstavu komixovej súťaže, ktorú organizuje ZŠ P. E. Dobšinského v Rimavskej Sobote.

Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, vďaka sponzorským darom od Prvej stavebnej sporiteľne a obce Drienčany.
Poďakovanie patrí všetkým dobrovoľníkom z obce Drienčany, ako aj obecnému úradu, za príjemné prostredie a výborné podmienky počas celej súťaže. Ďakujeme za ceny pre súťažiacich Domu Matice Slovenskej v Rimavskej Sobote, o.z. Valgata Drienčany, a organizátorom Letáv za knihu textov Piesňovisko pre účastníkov súťaže.
Veríme, že čaro rozprávky bude naďalej zaujímavé ako pre mladých recitátorov, tak aj pre dospelých.
Dovidenia v rozprávkových Drienčanoch o rok.

Mgr. Stanislava Zvarová, metodička pre folklór, GMOS v Rimavskej Sobote

 

 

 

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram