fbpx

Verejné obstarávanie

ROK 2021
___________________________________________________________________________________________________________
Plán VO na rok 2022
Súhrnné správy o zmluvách podľa §10 ods.10  III. štvrťrok 2021
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou II. štvrťrok 2021
Súhrnné správy o zmluvách  podľa §10 ods. 10  II. štvrťrok 2021
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou I. štvrťrok 2021

VO č. 022022 REKONŠTRUKCIA BUDOVY GMOS – I. etapa
. AKT 18.6 VYP – Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota –           Rozpočet 
. Poistný certifikát

. Čestné prehlásenie
. Záručná listina
. Časový harmonogram prác
. Stavebné povolenie GMOS RS rekonštrukcia budovy 2021

. Zmluva o dielo 342021- rekonštrukcia budovy 
. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 342021 GMOS RS


VO č. 012021 –  Výkon stáleho stavebného dozoru počas realizácie stavby „Gemersko – malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota – rekonštrukcia budovy “
. VÝZVA na predkladanie ponúk
. MANDÁTNA ZMLUVA – príloha č. 1
. Návrh na plnenie kritérií – príloha č. 2
. Záznam zo zadávania zákazky – Výkon stavebného dozoru
. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

ROK 2020
___________________________________________________________________________________________________________

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA na rok 2021
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou IV.štvrťrok 2020

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou III.štvrťrok 2020
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou II.štvrťrok 2020
Súhrnná správa o zákazkách –  I.štvrťrok 2020

Zákazka  VO 1-2020 – NÁKUP STRAVNÝCH LÍSTKOV ( el. trhovisko)
Objednávkový formulár zákazky č. Z20201434
Príloha č.1_ Zmluvný formulár zákazky
Príloha č.2_ Výsledné poradie dodávateľov
– Príloha č.3  Zmluva č.  Z20201434_Z (1)

ROK 2019
___________________________________________________________________________________________________________

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA rok 2020
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou I.štvrťrok 2019
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou II.štvrťrok 2019
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou III.štvrťrok 2019
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou IV.štvrťrok 2019

. Zákazka REKONŠTRUKCIA BUDOVY VRÁTANE PD ( VO 2-2019 )
Gemersko – malohontské osvetové stredisko zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku: „Rekonštrukcia budovy vrátane PD “
– VÝZVA na predkladanie ponuky Rekonštrukcia budovy vrátane PD
– Príloha č.1 – Z
mluva o dielo-návrh
– Príloha č.2 – Opis predmetu zákazky
– Príloha č.3 – Návrh na plnenie kritérií
. Záznam zo zadávania zákazky – Rekonštrukcia budovy vrátane PD
. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

. Príkaz č. 013-2018-ODDVO
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA rok 2019

. Zákazka NÁKUP OSOBNÉHO AUTOMOBILU ( VO 1- 2019 )
Kúpna zmluva – návrh
Záznam zo zadávania zákazky – Nákup osobného automobilu
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

ROK 2018

___________________________________________________________________________________________________________

Zákazka REKONŠTRUKCIA ÚSTREDNÉHO KÚRENIA

Gemersko – malohontské osvetové stredisko zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku: Rekonštrukcia ústredného kúrenia

Výzva na predkladanie ponúk – VÝZVA
Príloha č. 1 – ZMLUVA O DIELO 
Príloha č. 2Rozpočet predmetu zákazky
Príloha č. 3 – Krycí list
Príloha č. 4 – Návrh na plnenie kritérií
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk II.

___________________________________________________________________________________________________________

Zákazka REKONŠTRUKCIA OKIEN A DVERÍ 

Gemersko – malohontské osvetové stredisko zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku: Rekonštrukcia okien a dverí 

Výzva na predkladanie ponúk – Výzva
Príloha č. 1 –  ZMLUVA O DIELO 
Príloha č. 2  – Opis predmetu zákazky
Príloha č. 3 
 – Špecifikácia okien a dverí 
Príloha č. 4 –  Krycí list
Príloha č. 5 – Návrh na plnenie kritérií
ZÁPISNICA  z vyhodnotenia ponúk

___________________________________________________________________________________________________________

Prikaz_c_005_2018_ODDVO
Prikaz_c_002_2018_ODDFIVO
Plán VO na 2018

___________________________________________________________________________________________________________

ROK 2017
Plán VO rok 2017
Príkaz_č._002_2017_ODDIVO_

___________________________________________________________________________________________________________

ROK 2016
Príkaz_č._003_2016_ODDVO
Príkaz č. 0012016ODDVO
Plán verejného obstarávania  na rok 2016

___________________________________________________________________________________________________________

ROK 2015
Etický kódex 2015
Príkaz predsedu 004/2015/ODDVO
Plán VO na 2015 -2

___________________________________________________________________________________________________________

ROK 2014
 
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2014

Verejné obstarávanie č. 1/2014 – NÁKUP STRAVNÝCH LÍSTKOV
Výzva na predkladanie ponúk – NÁKUP STRAVNÝCH LÍSTKOV
Záznam z prieskumu trhu- stravné lístky

Informácia o zadaní zákaziek ..

PRIESKUM TRHU – projekt Po stopách nositeľov tradícií
Záznam z prieskumu trhu Po stopách 2014
Informácia o zadaní zakazky Po stopách 2014

___________________________________________________________________________________________________________

ROK 2013
PRIESKUM TRHU projekt Po stopách nositeľov tradícií
Informácia o zadaní zákaziek…102013..
.
Verejné obstarávanie – informácia o zadaní zákaziek 102013

Zdieľam