Verejné obstarávanie

ROK 2019
___________________________________________________________________________________________________________

. Zákazka REKONŠTRUKCIA BUDOVY VRÁTANE PD ( VO 2-2019 )
Gemersko – malohontské osvetové stredisko zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku: „Rekonštrukcia budovy vrátane PD “
– VÝZVA na predkladanie ponuky Rekonštrukcia budovy vrátane PD
– Príloha č.1 – Z
mluva o dielo-návrh
– Príloha č.2 – Opis predmetu zákazky
– Príloha č.3 – Návrh na plnenie kritérií
. Záznam zo zadávania zákazky – Rekonštrukcia budovy vrátane PD
. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

. Príkaz č. 013-2018-ODDVO
. PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA rok 2019

. Zákazka NÁKUP OSOBNÉHO AUTOMOBILU ( VO 1- 2019 )
Kúpna zmluva – návrh
Záznam zo zadávania zákazky – Nákup osobného automobilu
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

ROK 2018

___________________________________________________________________________________________________________

Zákazka REKONŠTRUKCIA ÚSTREDNÉHO KÚRENIA

Gemersko – malohontské osvetové stredisko zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku: Rekonštrukcia ústredného kúrenia

Výzva na predkladanie ponúk – VÝZVA
Príloha č. 1 – ZMLUVA O DIELO 
Príloha č. 2Rozpočet predmetu zákazky
Príloha č. 3 – Krycí list
Príloha č. 4 – Návrh na plnenie kritérií
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk II.

___________________________________________________________________________________________________________

Zákazka REKONŠTRUKCIA OKIEN A DVERÍ 

Gemersko – malohontské osvetové stredisko zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku: Rekonštrukcia okien a dverí 

Výzva na predkladanie ponúk – Výzva
Príloha č. 1 –  ZMLUVA O DIELO 
Príloha č. 2  – Opis predmetu zákazky
Príloha č. 3 
 – Špecifikácia okien a dverí 
Príloha č. 4 –  Krycí list
Príloha č. 5 – Návrh na plnenie kritérií
ZÁPISNICA  z vyhodnotenia ponúk

___________________________________________________________________________________________________________

Prikaz_c_005_2018_ODDVO
Prikaz_c_002_2018_ODDFIVO
Plán VO na 2018

___________________________________________________________________________________________________________

ROK 2017
Plán VO rok 2017
Príkaz_č._002_2017_ODDIVO_

___________________________________________________________________________________________________________

ROK 2016
Príkaz_č._003_2016_ODDVO
Príkaz č. 0012016ODDVO
Plán verejného obstarávania  na rok 2016

___________________________________________________________________________________________________________

ROK 2015
Etický kódex 2015
Príkaz predsedu 004/2015/ODDVO
Plán VO na 2015 -2

___________________________________________________________________________________________________________

ROK 2014
 
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2014

Verejné obstarávanie č. 1/2014 – NÁKUP STRAVNÝCH LÍSTKOV
Výzva na predkladanie ponúk – NÁKUP STRAVNÝCH LÍSTKOV
Záznam z prieskumu trhu- stravné lístky

Informácia o zadaní zákaziek ..

PRIESKUM TRHU – projekt Po stopách nositeľov tradícií
Záznam z prieskumu trhu Po stopách 2014
Informácia o zadaní zakazky Po stopách 2014

___________________________________________________________________________________________________________

ROK 2013
PRIESKUM TRHU projekt Po stopách nositeľov tradícií
Informácia o zadaní zákaziek…102013..
.
Verejné obstarávanie – informácia o zadaní zákaziek 102013